Uniwersytety

Do podróży powietrznych trzeba dużej odwagi.Początek dwudziestego wieku uznaje się za początek historii samolotów. Prekursorami tego popularnego środka lok...

Samolot

Do podróży powietrznych trzeba dużej odwagi.Początek dwudziestego wieku uznaje się za początek historii samolotów. Prekursorami tego popularnego środka lok...

I wojna światowa

Do podróży powietrznych trzeba dużej odwagi.Początek dwudziestego wieku uznaje się za początek historii samolotów. Prekursorami tego popularnego środka lok...

życie

Jamajka - Turystyka i podróżowanie
Aby zrozumieć kulturę Jamajki, trzeba poznać długowłosych mężczyzn o charakterystycznych włosach, zwanych dredami: to wyznawcy popularnego do dziś na Jamajce rastafarianizmu. Swego czasu rozpowszechnili go potomkowie zbiegłych niewolników. 21 kwietnia 1966 roku w stolicy Jamajki, Kingston, wylądował cesarz Etiopii Hajle Sellasje. Witało go śpiewem ponad 100 000 ludzi, w tym 10 000 rastafarian. Lotnisko przypominało morze w narodowych kolorach Etiopii (zieleń, żółć i czerwień). Wśród zebranych był młody Bob Madey, który później miał rozsławić muzykę rastafarian, czyli reggae, na całym świecie. Przybycie cesarza zostało odebrane, jako spełnienie proroctwa rasrafarian, którzy podczas nieustannych wielodniowych opadów deszczu oświadczyli: "Słońce zaświeci, gdy przybędzie bóg". Rzeczywiście, słońce wyjrzało zza chmur dokładnie w chwili, gdy samolot cesarza zatrzymał się na płycie lotniska. Kult rastafari, który opiera się na pismach Starego Testamentu, uważa Etiopię za wspólną ojczyznę wszystkich czarnoskórych, a byłego cesarza Hajle Sellasje za Mesjasza. Rastafarianizm, ruch społeczno-religijny powstały na Jamajce w latach sześćdziesiątych XX wieku wyrósł ...

Jan Paweł II - Turystyka i podróżowanie
Jan Paweł II należy do chwalebnego, ścisłego grona Honorowych Obywateli Miasta Warszawa. Urząd postanowił przyznać mu tę nagrodę za jego wybitne osiągnięcia w dziedzinie szerzenia pokoju na całym świecie, a także za przyczynienie się do upadku komunizmu w Polsce i innych miejscach na świecie. Był znanym na całym świecie orędownikiem niosącym pokój, poświęcenie i chęć dialogu z każdym człowiekiem. Urodził się w Wadowicach w 1920 roku, 18 maja. Całe życie uchodził za dobrego człowieka, co zostało docenione, gdy trafił do Watykanu, a następnie wybrany na kolejnego papieża katolickiego. Cechowała go chęć rozmowy z wieloma wyznawcami innych religii, szukania pokoju i porozumienia. Jego wizyty były szeroko opisywane, nadawano im rewolucyjne znaczenia, dzięki którym wiele miało się zmienić na terenie, który odwiedzał. Każde jego orędzie było wysłuchiwane przez szerokie grono odbiorców, uchodził za człowieka dobrego, wyrozumiałego, szukającego porozumienia ze wszystkimi na świecie, nie interesował go własny los, chociaż już w młodości poznał smak ciężkiego ...

Stan wojenny - Turystyka i podróżowanie
Stan wojenny był decyzją podjętą przez urząd PRLu w obliczu rosnącej fali strajków. Był to cios wymierzony w jeszcze niezagojoną mentalność powojenną. Społeczeństwo coraz bardziej przeciwstawiało się tamtejszym warunkom życia, które w żadnym wypadku nie były do tolerowania. Pierwsze wzmianki w rządowych zapiskach pojawiły się jeszcze w 1980 roku i jeszcze w tym roku rozpoczęto mobilizacje wojsk. Wariant siłowy był rozważany już od dawna, zaczęto ściągać do stolicy jeszcze więcej sił porządkowych. Na początku grudnia władze ZSRR oddały plany wjazdu na ulice Warszawy przez wojsko generałowi Hipałkowskiemu. Gdy to stało się faktem, podobno sam Ronald Regan, ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki rozważał wysłanie do naszego kraju swoich wojsk w celu zepchnięcia kolejnych napastników. Jednak potwierdzenie to nie jest znajdowane w żadnych ze źródeł. Jednak podobno doradcy prezydenta odradzili mu taki ruch, ponieważ zgodnie twierdzili, iż w Europie Stany Zjednoczone są znacznie słabsze od wojsk radzieckich. Jakie były powody wprowadzenia stanu wojennego przez ...

Katalog podstron