Buenos Aires

steinway klavier gebraucht www.meyerpianorenovation.com/de/ Do podróży powietrznych trzeba dużej odwagi.Początek dwudziestego wieku uznaje się za początek historii samolotów. Prekursorami tego popularnego środka lok...

Samolot

Do podróży powietrznych trzeba dużej odwagi.Początek dwudziestego wieku uznaje się za początek historii samolotów. Prekursorami tego popularnego środka lok...

II wojna światowa

Do podróży powietrznych trzeba dużej odwagi.Początek dwudziestego wieku uznaje się za początek historii samolotów. Prekursorami tego popularnego środka lok...

państwo

Instytucje - Turystyka i podróżowanie
Warszawa ze względu na swoją rozwiniętą gospodarkę posiada wiele siedzib licznych instytucji. Przede wszystkim znajdują się tutaj placówki państwowe, takie jak Sejm, Kancelaria Prezydenta, Senat oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Narodowy Bank Polski także należy do tego ścisłego grona. NBP powstał zaraz po zakończeniu II wojny światowej, czyli w 1945 roku. Wtedy jednak jego polityka znacznie różniła się od dzisiejszej - przede wszystkim jego bezpośrednim nadzorcą był minister skarbu, ale stan ten zmienił się w latach osiemdziesiątych. Wtedy jego działalność zamieniła się w monopol. Jednak wraz z zejściem ze sceny politycznej komunistów bank stracił swoją wartość i pozycję na rynku. Inną ciekawą instytucją znajdującą się w Warszawie jest Agencja Wywiadu, która odpowiada za zbieranie, dokumentowanie i wykorzystywanie danych pochodzących spoza granic naszego kraju. Jej początki sięgają niedalekiej przeszłości, ponieważ powołana została dopiero w 2002 roku, 29 czerwca. Wtedy tak się stało, że Urząd Ochrony Państwa Został rozwiązany. W tej samej chwili stworzono dwa osobne oddziały zajmujące się tą działalnością - jedną jest właśnie Agencja Wywiadu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kolejną interesującą instytucją jest Polska Agencja Prasowa, w skrócie PAP, która jest jednocześnie jedyną w naszym kraju państwową agencją informacyjną. Do jej zadań należy obiektywne oraz rzetelne przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji. Jej historia jest naprawdę zdumiewająca. Wszystko zaczęło się w 1918 roku, 31 października, kiedy to polscy dziennikarze postanowili przejąć Austriacką Agencję Prasową, której siedziba znajdowała się wtedy ...

Kuba - Turystyka i podróżowanie
Położenie Kuby wywarło silny wpływ na jej historię, a także obecny stan. Po wieloletnim okresie dyktatur uzależnionych od USA przewrót komunistyczny wywołał trwające przez następne 45 lat aż do dzisiaj napięcie w stosunkach Z potężnym sąsiadem (jego apogeum był kryzys kubański w 1962 roku) związany z wykryciem radzieckich rakiet na wyspie) zaś nałożona przez USA blokada gospodarcza i rozpad wspierającego Kubę ZSRR sprawiły, że kubańska gospodarka znalazła się w dramatycznej sytuacji. Kuba jest największą wyspą w archipelagu Antyli. Urosła do rangi legendy: w żadnym innym kraju na półkuli zachodniej lewicowy rząd rewolucyjny nie utrzymał się tak długo. Tak zwany eksperyment kubański przetrwał nawet rozpad bloku sowieckiego. Kuba musi dziś stawić czoła chyba najtrudniejszym jak dotąd wyzwaniom. Kuba to kraj wiecznej wiosny, pięknych jak marzenie białych plaż i zielononiebieskiego morza oraz czarujących zaułków z czasów kolonialnych na hawańskim starym mieście. Jednocześnie Kuba jest wciąż żywym symbolem wizji politycznej: "realnego socjalizmu", w którym państwo jest wyłącznym właścicielem przedsiębiorstw, steruje produkcją i dzieli dochód. W okresie ostatnich 45 lat władze Kuby dokonały zmian, jakich rządy sąsiadujących z nią państw nigdy nie przewidywały: przekształciły kraj we wzorcowe państwo socjalistyczne. Rewolucja kubańska i konflikt ze Stanami Zjednoczonymi spowodowały jednak izolację Kuby i uzależnienie jej od ZSRR, zwłaszcza w zakresie energetyki. Od rozpadu Związku Radzieckiego z końcem lat 80. Kuba odczuwa wielki deficyt energii i materiałów pędnych. Kubańscy rewolucjoniści, którym przewodzi stary Fidel ...

Katalog podstron