Instytucje

W ciągu wieków na Antylach osiedliła się barwna mieszanina ludności. Osadnicy nigdy jednak nie zerwali kontaktu z Europą - wyspy nadal pozostają częścią Fr...

Antyle Francuskie

W ciągu wieków na Antylach osiedliła się barwna mieszanina ludności. Osadnicy nigdy jednak nie zerwali kontaktu z Europą - wyspy nadal pozostają częścią Fr...

Jan Paweł II

W ciągu wieków na Antylach osiedliła się barwna mieszanina ludności. Osadnicy nigdy jednak nie zerwali kontaktu z Europą - wyspy nadal pozostają częścią Fr...

miasta

Aglomeracja warszawska - Turystyka i podróżowanie
Aglomeracja warszawska jest skupiskiem zurbanizowanego obszaru. Jej nazwa bierze się stąd, ponieważ znajduje się ona na obrzeżach stolicy Polski - Warszawy właśnie - a w jej skład wchodzą bardzo liczne pomniejsze miasta, wsie, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego. Aglomeracja Warszawska jest typem aglomeracji monocentrycznej, to znaczy skupionej wokół centralnego punktu, jakim jest Warszawa. W związku z tym występują bardzo częste błedy orientacyjne, to znaczy ludzie mylą miasta w obrębach administracyjnych, uważając je za podlegające pod prawa stolicy, ale tak właściwie nie jest. Obecnie nie ma konkretnie, administracyjnie i prawnie zdefiniowanych granic obejmujących aglomerację warszawską. Bierze się to z tego, że administracyjnie jedne miast do drugich nie mają odnośników - dzielą je różne gminy. Przypisuje się im zatem różne granice - niektóre mówią o odległości 20 do 30 kilometrów od Warszawy, a jeszcze inni sięgają nawet do 40 lub 50 kilometrów. Definicja aglomeracji pozwala jednak wyznaczyć nam teoretycznie właściwe granice, które można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą jest zespół funkcjonalno-przestrzenny, w skład którego wchodzą między innymi Łomianki, Pruszków, Sulejówek oraz Otwock. Drugim zespół nazywa się zespołem funkcjonalnym, a w jego skład wchodzą Nowy Dwór Mazowiecki, Góra Kalwaria, Podkowa leśna, Błonie i Jabłonna. Należy jednak pamiętać, że to absolutnie nie jest koniec listy, z poza nimi znajdują się również mocno zurbanizowane wsie oraz osiedla, w skład których wchodzi Raszyn, Michałowice. Ciekawe jest, że ich mieszkańcy prowadzą tak ...

Ameryka Północna - Turystyka i podróżowanie
Najbogatsze i najsilniejsze państwo, jakie kiedykolwiek istniało na mapie świata to federacja 50 stanów. Terytoria tworzące niektóre z nich zostały najzwyczajniej kupione od sąsiadów lub państw kolonialnych, np. w 1803 r. zakupiono od Francji Luizjanę, w 1819 r. od Hiszpanii Florydę, a w 1867 r. od Rosji Alaskę. Jako pierwsi zdobywali Nowy Świat osadnicy z Anglii, Szwecji, Francji i Hiszpanii. Awanturnicy poszukujący złota i przygód uczynili ze swej nowej ojczyzny kolebkę młodego, dynamicznego narodu. Po krwawej wojnie z Koroną Brytyjską pierwszych trzynaście kolonii stało się w roku 1776 niezależnymi stanami amerykańskimi. Krok po kroku kraje europejskie musiały przekazywać swe amerykańskie posiadłości temu nowemu związkowi państw. Z powodu różnic poglądów na temat niewolnictwa wkrótce powstały tu głębokie podziały. Arystokratyczne Południe broniło dotychczasowego systemu, natomiast uprzemysłowiona, liberalna i kapitalistyczna Północ chciała znieść niewolnictwo. Wojna Secesyjna lat 1861-1865 zakończyła się zwycięstwem Północy i zniesieniem niewolnictwa. Po upadku Muru Berlińskiego w roku 1989 kraj ten był główną siłą Zachodu w walce z komunistycznym blokiem wschodnim. W wyniku I wojny światowej i załamania gospodarczego w Europie Stany Zjednoczone stały się mocarstwem światowym. Dwadzieścia lat później ten kraj przyczynił się decydująco do wyzwolenia Europy spod panowania nazistowskiego. Tym samym międzynarodowy prestiż Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu. Aż do upadku Muru Berlińskiego w roku 1989 kraj ten był główną siłą Zachodu w walce z komunistycznym blokiem wschodnim. W Los Angeles przed kinem ...

Katalog podstron