Stadion Dziesięciolecia

Armia "Warszawa" była utworzonym spontanicznie wojskowym związkiem w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzona została w 1939 roku, podczas kampanii ...

Armia Warszawa

Armia "Warszawa" była utworzonym spontanicznie wojskowym związkiem w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzona została w 1939 roku, podczas kampanii ...

Brazylia

Armia "Warszawa" była utworzonym spontanicznie wojskowym związkiem w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzona została w 1939 roku, podczas kampanii ...

autobus

Autobus
Autobus Podróże autokarem są szczególnie lubiane przez dzieci. Jest niewiele osób na świecie, które nigdy nie korzystały z transportu autokarowego. Ten sposób lokomocji jest ściśle powiązany z wynalezieniem samochodu i silnika spalinowego. Pierwowzorem tego typu przewozów był transport konny, gdzie w dyliżansach i karetach przewożono pasażerów i towary. Dzisiaj konie tradycyjne zostały zastąpione mechanicznymi, a podróż autokarem jest codziennością. Autobusy to alternatywa dla podróży kolejowej oraz usług oferowanych przez metro. Są podstawowym środkiem lokomocji w strukturach miejskich i podmiejskich. Przy ich pomocy odbywają się również transfery osób korzystających z usług biur podróży. Niemal każda agencja turystyczna ma w swojej ofercie wakacje, gdzie podróż do docelowego punktu odbywa się autokarem. W zależności od wielkości pojazdu, ...

Autobus
Autobus Mimo ciągłej komputeryzacji, bilety wciąż pozostają w użytku. Każdy rodzaj transportu może skutecznie funkcjonować, dzięki nakładom finansowym wykładanym na dany środek lokomocji. Większość z nich jest w rękach prywatnych właścicieli, których głównym celem jest zdobycie odpowiedniego i zadowalającego zysku. Aby to osiągnąć wprowadzono dokument, który uprawnia do przejazdu lub przeloty wskazanym środkiem lokomocji. Dokument ten nazwano biletem i w większości wymaga on zapłacenia pewnych środków finansowych. Cena biletu jest zależna od trasy, którą podróżny chce przebyć, od rodzaju środka transportu oraz komfortu podróży. Bilety mają zwykle postać papierowego dokumentu, lecz w ostatnich latach do użytku weszły bilety w postaci kart elektronicznych. Mają one zastosowanie w przewozach miejskich, czyli tam gdzie odbywa się największa ...

Bunt - Turystyka i podróżowanie
Cichy bunt społeczeństwa żydowskiego przyczynił się w końcu do powstania w getcie warszawskim. Szytem wszystkiego była Operacja Reinhard. Polegała ona na ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli masowej wywózce do obozów zagłady lub masowych morderstw. Najbardziej przydatnych z nich zatrzymywano w getcie lub wywożono do przymusowych prac. Getto zostało wyludnione, a pozostałe 50 tysięcy (niektóre dane mówią o 70 tysiącach) po cichu planowało akcję zbrojną przeciwko terrorystom. W końcu się zaczęło. Wigilia żydowskiego święta Paschy, czyli 19 kwietnia, 1943 roku, wybuchło powstanie getta warszawskiego. Działo się to w dzień ostatecznej likwidacji getta, kiedy niemieccy żołnierze wkroczyli do dzielnicy żydowskiej, a wtedy powstańcy otworzyli do nich ogień. Następne tygodnie mijały w walkach i krwawych egzekucjach zbuntowanych Żydów. ...

Koleje - Turystyka i podróżowanie
Początek historii kolei w Warszawie rozpoczyna się w 1845 roku. Nazywała się ona Koleją warszawsko-wiedeńską. Obecnie w stolicy znajduje się aż sześć dużych kolejowych dworców. Warszawa Zachodnia, Wschodnia, Wileńska, Śródmieście, Gdańska oraz Centralna. Poza tym znajduje się też sporo - konkretnie to kilkadziesiąt - o wiele mniejszych stacji. Dołączyć do tego zespołu należy także Szybką Kolej Miejską oraz Koleje Mazowieckie. W przeszłości, kilkanaście lat wstecz, Warszawa posiadała kilka wąskotorowych, dojazdowych kolei. Były to Piaseczyńsko-Wilamowska, Łomiankowska, Marecka oraz Jabłonowsko-Karczewska. Na dzień dzisiejszy jedyną tego typu nadal funkcjonującą koleją jest Warszawska Kolei Dojazdowa. Działa ona od dawna, bo już od 1925 roku, a jej pierwsza nazwa to była Elektryczna Kolej Dojazdowa. Jest jeszcze Szybka Kolej Miejska, która ...

Katalog podstron