Pałac Kultury i Nauki

Powstanie warszawskie było zaplanowany ostatecznym ruchem obronnym warszawskiego społeczeństwa przeciwko niemieckim najeźdźcom. Głównodowodzącym Armii Kraj...

Powstanie

Powstanie warszawskie było zaplanowany ostatecznym ruchem obronnym warszawskiego społeczeństwa przeciwko niemieckim najeźdźcom. Głównodowodzącym Armii Kraj...

Getto

Powstanie warszawskie było zaplanowany ostatecznym ruchem obronnym warszawskiego społeczeństwa przeciwko niemieckim najeźdźcom. Głównodowodzącym Armii Kraj...

agencja

PAP - Turystyka i podróżowanie
PAP jest Polską Agencją Prasową, której siedziba zlokalizowana jest w Warszawie, przy ulicy Barckiej 6/8. Jest największą i zarazem jedyną tego typu wielką agencją prasową w Polsce pod kierownictwem państwowych instytucji. Jej statut nie przewiduje jednak tworzenia propagandowej tuby ani nic z tych rzeczy. PAP ma za zadanie jedynie obiektywnie i rzetelnie zbierać informacje ze świata i kraju, a następnie sprzedawać innym redakcjom. Jej obowiązkami wobec rządu RP są jedynie informowanie o aktualnych stanowiskach Senatu, Prezydenta, Sejmu oraz Rady Ministrów. Zadanie to ma informować na szerszą skalę, jakiego zadania aktualnie podejmuje się komórka rządząca. Jej historia sięga aż do 31 października 1918 roku. Wtedy to niewielka grupa polskich dziennikarzy zdecydowała na przejęcie biur Austriackich Agencji Prasowych, których siedziby mieściły się w Lwowie oraz Krakowie. Wtedy właśnie założono Polską Agencję Telegraficzną, a siedem dni później zarząd podjął decyzję, że będzie to rządowa agencja. W sześć lat później udało się porozumieć z rządem, dzięki czemu została ona znacjonalizowana. Początki nie były zbyt łatwe, ponieważ niezbyt rozwinięta technologia nie pozwalała na tak skuteczne rozpowszechnianie informacji, jak to robili na przykład austriaccy dziennikarze, ale starano się jak można było. PAP w swojej długiej karierze zatrudniał wielu utalentowanych dziennikarzy, którzy dorobili się znakomitych karier i zawsze pozostawali obiektywni wobec faktów, które przekazywali. Jednym z nich zdecydowanie był Ryszard Kapuściński, okrzyknięty po latach cesarzem reportażu, będącym jednym z najlepszych reporterów nie tylko w ...

Kalendarz - Turystyka i podróżowanie
W kalendarzu historii najnowszej Warszawy widać przede wszystkim nacisk na rozwój tego miasta. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku, 31 sierpnia postanowiono odznaczyć miasto jako całość Orderem Krzyża Grunwaldu Pierwszej Klasy. Od tej pory miasto brnęło ciągle w duchu rozbudowy i przede wszystkim odbudowy tych terenów, które jeszcze się do tego nadają. I tak już 22 lipca rok później prace nad mostem Poniatowskiego zostały ukończone, w związku z czym mógł zostać od tej pory użytkowany. W tym czasie odbudowywano mniejsze i większe budowy, przede wszystkim mieszkaniowe, by ludność, która wróciła, miała gdzie mieszkać. Bardzo istotnymi wydarzeniami były daty od 16go do 21go listopada 1950 roku. Był to czas, kiedy II Światowy Kongres Obrońców Pokoju obradował nad dalszą przyszłością nie tylko Polski, ale i całego świata. Rok 1952 upłynął pod znakiem ukończenia dwóch ważnych projektów. Przede wszystkim oddano do użytku publicznego plac Konstytucji. Kilka miesięcy później, późną jesienią, uruchomiono Doświadczalną Stację Telewizyjną Instytutu Łączności. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Ratuszowej 11. Wtedy właśnie wyemitowano pierwszy po wojnie program telewizyjny, który odbierany był tylko przez 24 odbiorniki. Rok później z powodzeniem oddano do użytku Rynek Starego Miasta, a w dwa lata później ma miejsce historyczne wydarzenie, ponieważ zostaje podpisany Układ Warszawski. Dalsze lata ciągle i ciągle upływały pod znakiem oddawania do użytku kolejnych budowli. Zakończono prace na Trasą Łazienkową, Dworcem Centralnym w Warszawie. Ważnym, choć ...

Katalog podstron